Reklamace a vrácení zboží do 14 dnů

Ako postupovať pri reklamácii a vrátení tovaru.

 

Postup při reklamaci a vrácení zboží do 14 dnů


Jak postupovat při Reklamaci zboží:

V případě poruchy, závady nás prosím kontaktujte na: podpora@fusion1.cz 

Ve zprávě o reklamaci napište :

 • Číslo faktúry
 • Přesný název zboží a detailní popis závady a vzniku závady
 • Vaše jméno a tel. číslo / kontakt

 

Přiložte  vyplněný reklamační protokol :

          

 

Náš pracovník se bude snažit s vámi nejdříve závadu vyřešit telefonicky (na dálku).

V případě, že se závada telefonicky řešit nedá případně nemáte zájem o takovou pomoc na dálku, zabalte prosím
pečlivě zboží a zašlete nám ho na adresu:

FUSION Slovakia s.r.o. , Hraničná č. 2, Košice 040 17 Slovensko

 

Při odesílání reklamovaného zboží NEZAPOMEŇTE:

 • Přibalit fotokopii nebo originál faktury
 • Napsat adresu a tel. číslo, na které je třeba vyřízenou reklamaci poslat zpět.
 • Přiložit vyplněný vytlačený a Vámi podepsaný reklamační protokol / list odkaz na reklamační protokol.
* Reklamace probíhá podle reklamačního řádu a obchodních podmínek společnosti FUSION Slovakia s.r.o.
   Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.      Tato lhůta není závazná ke kupujícímu na IČO. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
   Svým podpisem zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito podmínkami. *
Jak postupovat při vrácení zboží do 14 dnů :

 • v první řadě nás informujte telefonicky nebo e-mailem o svém úmyslu vrátit zboží
 • přiložte vyplněný protokol na vrácení zboží do 14 dnů, nebo rukou vyplněný papír kde napíšete Kód zboží, Název a množství.
 • zboží doručte buď osobně, nebo zašlete poštou či kurýrem (náklady na vrácení zboží nese zákazník)
 • pokud zboží posíláte, dobře ho zabalte, aby nedošlo k jeho poškození a balíček pro jistotu i pojistěte
 • balík neposílejte na dobírku! Peníze Vám vrátíme na bankovní účet (do 14 dnů), proto nezapomeňte sdělit číslo svého bankovního účtu

 

  Protokol na vrácení zboží do 14 dnů:

          

 

Naše fakturačné údaje :
FUSION Slovakia s.r.o.  Masaryková 2, Košice, 040 01
IČO: 44 086 351, IČ DPH: SK2022581990


Zboží na vrácení, reklamace případně dokumentace posílejte
výhradně na adresu našeho skladu:
FUSION Slovakia s.r.o.
Hraničná 2
Košice 040 17
Slovensko


 

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy
 
 
 
1. Právo na odstoupení od smlouvy
 
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.
 
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese obchodní společnosti FUSION Slovakia s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovenská republika, tel. č .: +421 907 858 888, e-mail: podpora@Fusion1.cz. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali. Formulář najdete také ZDE: http://www.fusion.sk/public/files/Reklamacie/Vratenie-tovaru-protokol-Fusion-sk.doc
 
"Pokud máte zájem, můžete vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.fusion1.cz. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém médiu (například e-mailem). "
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
 
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 
Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
 

 

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Nejdůležitější informace1x měsíčnězískáte přihlášením se k odběru našeho newsletteru.

Krátké novinky:

AKCE na disky Japan Racing pokračují! Nevíte jaké? Přečtěte si článek a dozvíte se více;)

... zobrazit článek

NOVINKA z dílny FOLIATEC !!! Co je to LugNuzzCovers ?

... zobrazit článek

AUTOGLYM - 3 KROKY K ČISTÉMU AUTU

... zobrazit článek

Archív novinek ...
Přejít do košíku Pokračovat v nákupu